!!! BELANGRIJKE UPDATE OVER CORONA !!!

Door het coronavirus zijn ALLE Chiro-zondagen afgelast. Maar het kamp kan gelukkig wel doorgaan. Alle informatie hierover kunnen jullie vinden onder de knop ‘brieven’. Moesten jullie vragen hebben, mogen jullie steeds contact opnemen met Groepsleiding: Annelies en Myrthe of onze volwassenbegeleider Stijn.

Als je ’t mij vraagt: Chiro!

Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld.

De Chiro is nog meer dan spel, we zijn een leerschool voor het leven. Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren, streven we met hen naar de Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan. We werken hiervoor met Chiromethoden, zoals de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode.

Chiro is geen eiland, maar is het betrokken zijn op de brede gemeenschap. We zetten jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en in de samenleving. We vormen hen tot geëngageerde en kritische wereldburgers. Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging: Chiro.

Grenzeloos Chiro

Het jaarthema is dit jaar Grenzeloos Chiro. Hiermee willen we buiten onze eigen Chirogrenzen gaan en andere jeugdbewegingen ontmoeten over de landsgrenzen heen!

Bij een jaarthema hoort natuurlijk ook een jaarthemalied. Benieuwd naar hoe dat dit jaar klinkt? Of heb je de tekst nog niet helemaal beet? Hier kan je luisteren, oefenen en meebrullen!