Als je ’t mij vraagt: Chiro!

Chirogroepen brengen kinderen en jongeren in hun vrije tijd samen. Via spel laten we hen ervaringen opdoen, leren we hen samenleven en bieden we hen een kijk op zichzelf en op de wereld.

De Chiro is nog meer dan spel, we zijn een leerschool voor het leven. Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren, streven we met hen naar de Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid centraal staan. We werken hiervoor met Chiromethoden, zoals de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode.

Chiro is geen eiland, maar is het betrokken zijn op de brede gemeenschap. We zetten jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en in de samenleving. We vormen hen tot geëngageerde en kritische wereldburgers. Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging: Chiro.

Chirohiro’s

Het jaarthema Chirohiro’s zet de zoektocht naar je eigen superkrachten in de verf. In de chiro doe je meer dan alleen spelletjes. Een paggy die voor het eerst in een tent slaapt, een aspi die zich kwetsbaar opstelt, een leidster die de financiën beheert, … Elke zondag geven we het beste van onszelf en worden we stap voor stap beter op onze eigen manier. Belangrijk: het hoeft niet altijd perfect te gaan! Een beetje speels daar zijn we niet vies van.

De drie pijlers van Chirohiro’s:

  • Elke Chirohiro heeft unieke krachten.
  • Chirohiro’s staan er nooit alleen voor.
  • Ervaren Chirohiro’s tonen het goede voorbeeld.

Bij een jaarthema hoort natuurlijk ook een jaarthemalied. Benieuwd naar hoe dat dit jaar klinkt? Of heb je de tekst nog niet helemaal beet? Hier kan je luisteren, oefenen en meebrullen!